, , ... .

                                                       

, 1 3.
, 26.
, 26.
, 26.
, 26.
.
.
, 26.
.
, 26.
, .
.
, .
, 1924 . .
, 1929 . .
, 26.
, 26.
, 26.
, 643.
, 643.
, 26.
, 643.
, 26.
., .
, .
, 1930 . .
, 26.
, 1928 . .
, 1.
, 26.
, 26.
.
, 768.
, 768.
, 26.
, 26.
, .
.
, 768.
.
.
, 26.
, 1919 . .
, 1930 . .
.
.
, 26.
, 26.
, .
.
, 26.
, 2.
, .
, 26.
.
.
.
, 1 3.
, 26.
, 26.
, 26.
, 26.
, 26.
, 26.
, 26.
, .
, 26.
, 26.
, 26.
, 3.
.
, 26.
.
, 14- 3.
, 26.
, 26.
.
.
, 26.
, 26.
, 26.
, 26.
, 2 3.
, 26.
, 1929 . .
, 26.
, 2 3.
, 26.
, 26.
, 768.
, 26.
, 26.
, 3.
, 26.
, 26.
, 26.
, 3.
, 26.
, 26.
, 26.
, 3.
, 26.
, 26.
, 26.
, 26.
, 1931 . .
.
.
, 26.
.
, 26.
, 26.
, 1931 . .
, 26.
, 26.
.
, .
, .
.
, 26.
, 26.
.
, 26.
, 26.
, 26.
, 1925 . .
, 26.
.
.
.
, 26.
, 1933 . .
.
, 26.
, 26.
, 1931 . .
, 26.
.
.
, 3.
, 26.
.
.
.
.
.
, ֹ 1.
.
, 14- 3.
, .
.
, 26.
.
, 26.
, .
, 26.
.
.
, .
, 26.
, 3.
, 26.
.
.
.
, 26.
.
, 26.
, 26.
, 26.
.
.
, 1927 . .
.
, 4.
, 2 3.
.
.
, 1929 . .
.
.
, 26.
.
, 1929 . .
, .
.
, 1930 . .
, 26.
, 26.
, 26.
, 26.
, 26.
, .
, 26.
.
, ֹ 1.
, 1921 . .
.
.
.
, 26.
, 26.
, 26.
, - 5.
.
.
, 1931 . .
, 26.
, 2 3.
, 26.
, 1929 . .
, 26.
.
, 6 3.
.
.
.
, 643.
.
.
, 26.
, 1928 . .
.
, 2 3.
, 3.
.
.
, 26.
, 1931 . .
.
, 768.
.
, 26.
.
.
, 768.
.
.
, 26.
, 1929 . .
, 26.
, 3.
.
, 26.
, 3.
, 1921 . .
, .
, 26.
, 26.
.
, 768
, 768
.
.
, 768
, 26.
.
, 26.
.
, 3.
, 1928 . .
.
.
, 10 3.
, 26.
, 26.
, 26.
, 26.
.
, 1930 . .
, 1931 . .
.
, 26.
.
, 26.
, - 1 3.
, 26.
, 26.
.
, 107- 26.
, .
, 1926 . .
.
.
.
, .
, 3.
, 26.
, 26.
.
, 26.
.
, 26.
, 10 3.
.
, 26.
, 26.
.
, 26.
.
, - 2 3.
, 26.
.
, 26.
.
, ().
.
.
.
., 26.
, 1 3.
, 26.
.
.
, 26.
, .
, 417.
, .
.
, 26.
, 3.
, - 1 3.
, .
, 26.
, 26.
.
.
, 26.
, 7 3.
, 2.
, 26.
, 26.
, 26.
, 26.
, 1931 . .
, 3.
, 26.
, 26.
, 1 26.
, .
, 107- 26.
, 26.
, 26.
.
, 26.
, 3.
, 26.
, - 1 3.
, 26.
, 1 3.
, 26.
.
.
.
.
.
, 1922 . .
.
, 26.
, 26.
, 26.
.
.
, 3.
.
, 26.
.
, 26.
, 26.
, 26.
, 7.
, .
, 26.
, 1930 . .
.
.
, 26.
.
.

                                                       

 • . ,
 • . ,
 • . ,
 • . ,
 • . ,
 • . ,
 • . ,
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .