, , ... .

                                                       

, 26.
, 26.
, 26.
.
, 26.
, 26.
, 26.
, 26.
, 3.
, 3.
, .
, 26.
.
, 26.
, 6 .
, 26.
, 1927 . .
.
.
.
.
, 26.
.
.
, 26.
.
, 26.
, 26.
.
, 26.
, 26.
, 26.
.
, 26.
, 26.
, 26.
.
.
, 26.
, 26.
, 26.
.
, 26.
, 768.
, 26.
.
, 26.
.
, 26.
, 26.
, 26.
, 26.
.
, 26.
.
, 26.
, 26.
.
, 26.
.
, 26.
.
.
, 26.
, 26.
, 26.
.
, 1931 . .
, 26.
, 1927 . .
.
, 26.
, 26.
, .
, 1921 . .
.
, 26.
.
.
, .
.
.
.
.
, 26.
, 26.
, 1 3.
() , 26.
, 26.
, 3.
, .
, 26.
, .-.
, 26.
, 26.
.
.
, 26.
, ֹ 1.
, 10 3.
, 26.
, 26.
, 26.
, 26.
, 26.
, 26.
, 26.
, 2.
, 26.
, 26.
, 7 3.
, 768.
, 26.
, 26.
, 26.
.
.
, 26.
, 2 3.
, 2.
, 26.
, 26.
, 26.
, .
, 3.
.
, 10 3.
.
.
.
, 2 3.
.
, 26.
, 26.
.
, 1929 . .
, 26.
, 26.
, 26.
, 3.
, 26.
, 643.
, 26.
, 26.
, 26.
, 26.
, 26.
, 643.

                                                       

 • . ,
 • . ,
 • . ,
 • . ,
 • . ,
 • . ,
 • . ,
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .